Informace

Informace (uchazečům)

Co je to dočasné přidělení?

  • Zprostředkování zaměstnání formou dočasného přidělení zaměstnance se rozumí uzavření pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti mezi fyzickou osobou a agenturou práce za účelem výkonu práce u uživatele.
  • Podle zákona musí mít agenturní zaměstnanci stejné podmínky (mzdové, pracovní) jako kmenoví zaměstnanci uživatele na stejné pozici.
  • Takto přidělovat zaměstnance k uživateli (zaměstnavateli) smí pouze agentura práce, která má povolení ke zprostředkování zaměstnání, toto povolení je vydáváno Ministerstvem práce a sociálních věci ČR.

Jak se zaregistrovat jako uchazeč o zaměstnání, co je zapotřebí?

  1. Odeslat životopis na uvedenou emailovou adresu.
  2. Pokud se jedná o kvalifikovanou pracovní pozici připojit k životopisu kopie dokladů osvědčujících dosažené vzdělání, kvalifikaci a praxi v oboru. Například: vysokoškolský diplom, maturitní vysvědčení,výuční list, zápočtový list, kopie diplomů z absolvovaných školení a kurzů, případně další dokumenty osvědčující Vaši kvalifikaci a profesní způsobilost.
Kontaktní údaje

KR-BA employment agency s.r.o.
Pekařská 21, 746 01 Opava
Česká republika
tel. +420 608 141 141
e-mail: info@krba.cz